DSC_0591

Samovar at City Walk

Location : Dubai, UAE
Client      : Samovar Carpets